ติดต่อคุณสรวิศ

081-868-8891 เปิดทำการทุกวัน 8.00 น. - 18.00 น.
about

โรงหล่อพระพุทธรูปยงค์เจริญการช่าง

คุณประยงค์ จันทร์คำ เจ้าของโรงหล่อพระพุทธรูปยงค์เจริญการช่างเป็นชาวบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สู้ชีวิตมาทุกรูปแบบเดินทางเข้ากรุงเทพ
">เมื่อปี พ.ศ.2512 มาเป็นลูกจ้างโรงหล่อพระแถวโรงงาน จรัญสนิทวงศ์ 24 หรือที่เรียกกันว่าบ้านช่างหล่อเป็นลูกจ้างอยู่ 5 ปี ศึกษาถึงวิธีการหล่อพระ 
อาศัยครูพักลักจำประกอบกับความขยันหมั่นเพียรและความชำนาญ ได้เปิดกิจการโรงหล่อพระเป็นของตนเองในปี พ.ศ.2518 ตรงข้ามเขตหนองแขม
ในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ได้มาก่อตั้งกิจการที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ปัจจุบันเนื้อที่ 5 ไร่เศษ และได้ดำเนินกิจการต่อในปี พ.ศ.2532
     ในตลอด 27 ปีที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีเสมอมา และเราจะสร้างสรรค์ผลงานที่ละเอียดงดงามและมีคุณภาพต่อไป
คุณประยงค์ จันทร์คำ เจ้าของโรงหล่อพระพุทธรูปยงค์เจริญการช่างเป็นชาวบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สู้ชีวิตมาทุกรูปแบบเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อปี พ.ศ.2512
มาเป็นลูกจ้างโรงหล่อพระแถวโรงงาน จรัญสนิทวงศ์ 24 หรือที่เรียกกันว่าบ้านช่างหล่อเป็นลูกจ้างอยู่ 5 ปี ศึกษาถึงวิธีการหล่อพระ อาศัยครูพักลักจำประกอบกับความขยันหมั่นเพียรและความชำนาญ ได้เปิดกิจการโรงหล่อพระเป็นของตนเองในปี พ.ศ.2518 ตรงข้ามเขตหนองแขม
ในปัจจุบัน
ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ได้มาก่อตั้งกิจการที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ปัจจุบันเนื้อที่ 5 ไร่เศษ และได้ดำเนินกิจการต่อในปี พ.ศ.2532

ในตลอด 27 ปีที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีเสมอมา และเราจะสร้างสรรค์ผลงานที่ละเอียดงดงามและมีคุณภาพต่อไป


 

 

 พิธีเททอง หล่อพระในสถานที่และนอกสถานที่
โรงหล่อ พระพุทธรูปยงค์เจริญการช่าง